Makina Otomasyonunda  makina, insan gücü yerine geçerken kendi işini yine kendisi kontrol etmekte ve hatala­rı düzeltmektedir.  Otomasyon bir iş yerinde, iş verimini arttırmak amacıyla emekten tasarruf edilerek, üretimde belli hizmetleri makinelere bırakır. Bu makinelerin kullanılması sonucu üretim, sürekli, otomatik olarak ve herhangi bir müdahaleyi gerektirmeksizin gerçekleşmektedir.
Makine Otomasyonun avantajları;   
 
Maliyetin düşüşü,
Kalitenin artışı,
Zamandan tasarrufu,
İş kazalarının azalması ve işletmelerin yatırım harcamalarındaki artış olarak özetlenebilir. 
Makine imal etmenin en problemli bölümü, kullanılacak teknolojiyi ve gerekli donanımı temin etmektir. Gıda, otomotiv, kimya, metal ve endüstriyel alanlardaki üretim ekipmanlarını ve tesisatlarını maksimum esneklik ve güvenlikte işletebilmeleri amacıyla çok geniş çapta modüler ve yenilebilir tamamen otomasyona entegre edilmiş makinelerin üretimleri yapılmaktadır.